Mev Rina Pretorius 

Hoof: Laerskool Wonderboom-Suid

Rom. 15:13

13Mag God, die bron van hoop, julle deur julle geloof met alle vreugde en vrede vervul, sodat

julle hoop al hoe sterker kan word deur die krag van die Heilige Gees!

Ef. 1:18

18Ek bid dat Hy julle geestesoë so verhelder dat julle kan weet watter hoop sy roeping inhou, en

watter rykdom daar is in die heerlike erfenis wat Hy vir die gelowigesbestem het,

 

Geanker in God beteken vir Laerskool Wonderboom – Suid dat Sy wil in alleseerste is, dat ons sonder enige vooroordeel sal liefhê met Agapè liefde om vreugdevol en in vrede ons erfenis saam ander gelowige kinders te kan ontvang. Ons is die kroon van SY skepping en daarom sal ons soos Koningskinders leef. Wat is hierdie liefde wat ons met ander wil deel?

Agapé liefde behels :

• om nooit iemand sleg te behandel wat jou irriteer nie;

• om altyd mense so te hanteer dat hulle graag by jou wil wees sonder om bang te wees dat jy hulle sleg sal behandel;

• om ander mense dit wat hulle het of kry te gun sonder om lelik daaroor te wees as hulle dinge het wat jy nie het nie;

• om nie heeltyd oor jouself te praat en te spog nie;

• om nie heeltyd te maak asof jy soveel beter as ander mense is nie;

• om nie ongeskik te wees nie, maar jou so te gedra dat ander nie ongemaklik saam met jou voel nie;

• om nie net heeltyd aan jouself en jou eie voordeel te dink nie;

• om nie sommer vir niks kwaad te word nie;

• om nie elke liewe dingetjie wat iemand verkeerd doen te onthou sodat jy hom of haar kan terugkry nie.

• om ons waardes te leef soos wat die bybel ons leer om ander se belange bo ons sin te stel en om altyd seker te maak dat God in alles wat ons doen, dink en sê verheerlik sal word.

Maar Agapé liefde het ook grense: liefde kan nooit kant kies vir dinge wat verkeerd is nie. Net so sal liefde altyd net bly wees oor dit wat regtig gebeur soos God dit bedoel het. Liefde beskerm waar mense beskerming nodig het; liefde glo altyd die beste van ander mense en verwag dit ook van hulle. Agapé liefde ken geen einde nie. Dit is nie iets wat ’n mens kan opgebruik en dan sê dis klaar nie. Dus streef ons hier by Laerskool Wonderboom – Suid om volgens die vrug van die gees ons waardes uit te leef en stel ons waardes bo reëls. Jesus het oorwinning gebring en geanker in Hom kan ons elke dag hierdie oorwinning vier. Ons glo sonder voorbehoud in Sy teenwoordigheid in ons skool. Ons ervaar Sy guns, seën en liefde elke dag. Welkom aan al ons nuwe familielede. Ons sien uit om 2020 met u te deel.

 

Visie

Om deurlopend effektiewe onderwys vir die toekoms aan te bied.

Missie

 Laerskool Wonderboom-Suid is verbind tot:

Verskaffing van bekostigbare onderwys aan al sy leerlinge

Vestiging van 'n Christelike Nasionale karakter by sy leerders

Die daarstelling van aanvaarbare waardes & norme by sy leerlinge

Samevoeging van ouers, kerk en skool in 'n vennootskap

Die strewe na die benutting van alle hulpmiddels

'n Gelukkige en effektiewe onderwyskorps