Wie is Wie

 

Leiers

 

Personeel:                                        


Laerskool Wonderboom-Suid se onderwysers is hoog gekwalifiseer en dra die belange van elke kind op die hart.
Elke graad word beheer deur 'n Graad Hoof. 

Die skool maak ook voorsiening vir kinders met leer-probleme deurdat voltydse spesiale onderrig aangebied word in 'n formele klas opset.  


 

SKOOLHOOF
Mev Rina Pretorius

ADJUNKHOOF
Mnr K van Coller

Departementshoof (Intersenfase)
M
e E Pieterse

Departementshoofde (Grondslagfase)
Me Holtzhauzen, Me R Hoek

Admin personeel
Me. M Conradie (Finansies)

Me J Lightfoot, C van Rooyen en Me M Grobler


FASILITEERDERS
  Babaklas: Bernet Grobler en Lydia Xaba

Gr. RR: Me T Welthagen.

Gr R: Jonel Mulder, Shenelle Smith, Malinda Rademeyer

Grondslagfase: Hermi Holtzhausen, Jackie Smith,  Maryke Koekemoer, Tanya Swanepoel, Franci Fourie, Hanelize Henrico, Rika Hoek (LSEN), Chari Spies (LSEN), Miquila van Zyl, Marthie Botha, AnnéMarié van Rensburg, Ané Green. Assisstent: Simoné Staats.

Intersenfase: Koos van Coller, Kola Browne, Elize Pieterse, Marusca Bouwer, Charmara Steyn, Tiaan Basson, Jurgen Green, Wilma Bothma (LSEN), Martie Theunissen (LSEN), Eldurie Joubert, Jean Visser, Lizaan Grobler, Elmien Brits, Marina Dreyer en Rykie van der Merwe.

 

Beheerliggaam:                                         

Vyf nie-dienende lede word drie-jaarliks verkies om op die beheerliggaam van die Laerskool te dien. 

 
LAERSKOOL WONDERBOOM-SUID
KONTAKBESONDERHEDE - BEHEERLIGGAAMLEDE
 
PORTEFEULJE VAN NAAM TEL E-posadresse
HOOF
Hoof Pretorius Rina 012 331 4142 hoof@lswbs.net
OUERS
Voorsitter Du Toit Deon 082 444 8098 deon@trellisco.co.za
Sekretaresse Velthuysen Danél 071 871 2998 danelvelthuysen@yahoo.com
Tesourier Bester Phillip 082 333 3657 bestep@unisa.ac.za
Ondervoorsitter Wolfaardt Christo 076 843 9660 wolfaardtina@gmail.com
         
OPVOEDERS
Grondslagfase HOD Holtzhausen Hermi 012 331 4142 hermi.h@lswbs.net
Adjunkhoof Van Coller Koos 012 331 4142 koos.vc@lswbs.net
NIE-OPVOEDER LID
Adminklerk/ Hoo PA Gernard Carmen 012 331 4142 carmen.v@lswbs.net  

 

 

 

   

Ander:

Die Snoepie tannie:

Dankie gerda dat jy vir al die honger magies sorg!!