Wie is Wie

 

Leiers

 

Personeel:                                        


Laerskool Wonderboom-Suid se onderwysers is hoog gekwalifiseer en dra die belange van elke kind op die hart.
Elke graad word beheer deur 'n Graad Hoof. 

Die skool maak ook voorsiening vir kinders met leer-probleme deurdat voltydse spesiale onderrig aangebied word in 'n formele klas opset.  
 

SKOOLHOOF
Mev Rina Pretorius

ADJUNKHOOF
Mnr K van Coller

Departementshoof (Intersenfase)
M
e E Pieterse

Departementshoofde (Grondslagfase)
Me Holtzhauzen, Me R Hoek

Admin personeel
Me. M Conradie (Finansies)

Me J Lightfoot en C van Rooyen  


FASILITEERDERS
  Gr. RR: Me T Welthagen.

Gr R: Jonel Mulder, Shenelle Smith, Malinda Rademeyer

Grondslagfase: Hermi Holtzhausen, Jackie Smith, Wilma Bothma (LSEN), Yolandi Coertzen, Tanya Swanepoel, Franci Fourie, Hanelize Henrico, Rika Hoek, Helga Nel (LSEN), Miquila van Zyl. Assisstent: Simonť Staats.

Intersenfase: Koos van Coller, Kola Browne, Elize Pieterse, Marusca Bouwer, Charmara Steyn, August Pienaar, Tiaan Basson, Wilke Pretorius,  Eldurie Pieterse, Martie Theunissen (LSEN), Jean Visser, Lizaan Grobler. Assisstent: Rykie van der Merwe.

 

Beheerliggaam:                                         

Vyf nie-dienende lede word drie-jaarliks verkies om op die beheerliggaam van die Laerskool te dien. 

 
LAERSKOOL WONDERBOOM-SUID
KONTAKBESONDERHEDE - BEHEERLIGGAAMLEDE
 
PORTEFEULJE VAN NAAM   E-posadresse
HOOF
Hoof Pretorius Rina 012 331 4142 hoof@lswbs.net
OUERS
Voorsitter en Fondsinsameling Walker Jurie 079 621 1325 juriewalker@gmail.com
Sekretaris en Fondsinsamelings-komitee en Kultuurhoof Curtis Tony 083 293 6531 tonyc@compaccounts.co.za
Tesourier (gekoopteer)

Nuwe Tesourier

Kleynhans

Botha

Kobus

Hanchen

082 572 5124

083 216 9050

kleynhansn@saps.gov.za

hbotha311@gmail.com

Geboue en Terrein/Infrastruktuur, Tug- en DissiplinÍre Hoof Du Toit Deon 082 444 8098 deon@trellisco.co.za
Fondsinsameling Wolfaardt Christo 076 843 9660 wolfaardtina@gmail.com
OPVOEDERS
Grondslagfase HOD Holtzhausen Hermi 012 331 4142 hermi.h@lswbs.net
Adjunkhoof Van Coller Koos 012 331 4142 koos.vc@lswbs.net
NIE-OPVOEDER LID
Adminklerk Lightfoot Jenny 012 331 4142   jenny.l@lswbs.net  

 

 

Leiers 2017

   

 

 

 

 

NUWE LEIERS VIR 2017

 

 

 

 

 

 

 

Ander:

Die Snoepie tannie:

Dankie gerda dat jy vir al die honger magies sorg!!