SKOOL INLIGTING

 

Algemeen Skoolfonds Skooldrag Skoollied Geskiedenis Borge

 

AlgemeenTerug na Bo

   

Inskrywingsvorm beskikbaar by die kantoor

 

 

Kyk REGS om die lys van dokumente te sien wat u

moet saambring asseblief.

 

• Kind se geboortesertifikaat. Indien dit nie ‘n “Unabridged” geboortesertifikaat is nie, moet dit asseblief so gou as moontlik ingehandig word. Dis nuwe departementele vereistes
• Kind se kliniekkaart
• ID-dokumente van beide biologiese ouers of wettige voog/de. Let asseblief daarop dat indien u geskei is, beide ouers nog steeds afskrifte van hul ID-dokumente moet inhandig
• Bewys van adres (nie ouer as 3 maande nie). Departementele vereistes is dat slegs ‘n munisipale rekening aanvaarbaar is as bewys van adres. Indien u huur, moet die eienaar van die eiendom, ‘n beëdigde verklaring aflę dat die eiendom by hom/haar gehuur word en ‘n afskrif van sy/haar rekening dan daarmee saamstuur. ‘n Afskrif van die huidige huurkontrak moet ook aangeheg word. Dieselfde geld ook vir wanneer u by iemand tuisgaan/loseer. Die adres op die aansoekvorm moet met die bewys van adres wat ingehandig word, ooreenstem

* GEEN afskrifte kan by die kantoor gemaak word nie.

           

Adresverandering Hou ons asb op hoogte van enige verandering van besonderhede
GEDRAGSKODE Huidige dissiplinęre stelsel beskikbaar voor in die leerders se Huiswerkboekies.
Skool ure

 

 

Gr. R akademie             :           6:30 – 13:00

Gr. 1 – 2                       :           7:15 – 13:30

Gr. 3 – 7 (LSEN)            :           7:15 – 14:00

Vrydae (hele skool)        :           7:15 – 13:30

 

   
SkoolfondsTerug na Bo
 

Skoolgeld vir 2019

SKOOLGELD 2019

GRAAD RR EN GRAAD R

Ondernemingsfooi: R 500-00 Eenmalig per leerder

(Geen subsidie beskikbaar vir Gr RR en R leerders nie )

Skoolgeld: R1100.00 per maand x 11 maande = R 12 100.00 per jaar 

GRAAD 1 - 7

Ondernemingsfooi: R 500-00 Eenmalig per leerder (Verpligtend – geen korting of subsidie geld hiervoor)

Skoolgeld: R950.00 per maand x 11 maande = R 10 450.00 per jaar

 

Vir elektroniese betalings meld asb u familiekode as verwysing en e-pos bewys van betaling na mariska.c@lswbs.net.

Bank Besonderhede:
Laerskool Wonderboom-Suid              

Bank:  ABSA  Ben Swartstraat 
Tjekrekening
Rek nr   : 090-980-041
Takkode: 334-645

Kontak Persoon:  Me M Conradie     Tel: 012 942 8705 / 012 942 8668

SkooldragTerug na Bo

Skoolklere is te koop by  Totiusdal Handelshuis in Codonialaan en

Select Uitrusters, Queens corner

 
 
SkoolliedTerug na Bo

Soos die Wonderboom in eie bodem
Dring om krag na elke tak en blaar te bring
So put ons uit ons volksverlede
Geloof en sterkte vir ons hede
Ons toekoms word gebou op rots
Ons dra die Wonderboom se naam met trots
En oor die vlaktes klink dit luid
Wonderboom, Wonderboom, Wonderboom-Suid

 

Geskiedenis van die skoolTerug na Bo
In die hart van die Moot, het ons skool ontstaan in Junie 1913. Die eerste vier klaskamers was van sink, op 'n steenfondasie. Die eerste hoof, Mnr P de Klerk het gespog met net een personeellid, mev Weber.  Een van die leerlinge wat in die begin-jare hier skoolgegaan het, was Mnr Hardy Muller, later LPR, LV, Senator en ook vandaar die Hardy Muller sirkel.

Die eerste leuse van die skool was "WERK en BID". Mnr PG Badenhorst het dit verander na "Geanker in eie bodem" en die nuwe wapen is 1958 deur Mej Akkerhuys ontwerp. In 2012 verander die skool leuse na "Geanker in God".

In 2012 is Laerskool Wonderboom-Suid steeds 'n skool ryk aan tradisies en kultuur. Wat van groot belang is, is dat oud-leerders met groot trots kan terugkyk en mooi herinneringe uit die verlede met smaak kan opdiep.

2013: Ons vier ons honderdste bestaanjaar met 'n Lofsangfees, Hoenderbraai, Kaskarresies en Waterspele. 'n Spesiale kerkdiens op 31 Julie 2013 word gehou by Wonderboom-Suid gemeente onder leiding van Ds At. Dieselfde dag open Mev Rina Pretorius (hoof) die gedenksteen in die binneplein. Ons kry 'n skoolvlag ontwerp deur Nicole Rademeyer, 'n graad 7 leerder van die skool.

Geskiedkundige gebeure:

1919 : Eerste konsert, met 'n opbrengs van + R45.00
1920 : Aandskool begin en hou aan tot einde 1921
1924 : Eerste skooldrag is in ontvangs geneem.
1927 : Mnr JJ Malhelbe neem waar as hoof, maar 'n departmentele aanstelling van mnr JV van der Merwe veroorsaak 'n staking in die skool. Ontstoke ouers verbied hul kinders om skool toe te gaan vir 'n week lank. Mnr van der Merwe het 'n totale dienstermyn van 21 jaar gehad by ons skool.
1930 : Op 15 September  is 'n boomplantdag gehou. Leerlinge van Gr 1 tot St 6 het ongeveer 350 bome om die sportgrond van Wonderboom-Suid Park aangeplant. Pryse is uitgeloof vir die klas en kind wat die bome die beste versorg het.
1956 : Skoolsaal word aangebou.
1976 : Skoollied geskryf deur mev A Dreyer, en musiek deur Dr Lourens Faul gekomponeer, word vir die eerste keer gesing in Oktober hierdie jaar. 'n Trotse kultuur is daarmee by die skool gevestig.
1985 : Eerste groot kermis met 'n opbrengs van R11,000.00.
2011: Mnr Pienaar tree af as skoolhoof na 21 jaar.
2012: Mev CW Pretorius word aangestel as die skool se eerste vroulike Hoof.
2013 100 Jaar oud!
2015 Ons hou ons eerste Wildsfees en Bok van Blerk sing by die skool. Wat 'n fees!!!!
2018 Ons is 105 jaar oud! Ons hou ons eerste Colour fun!