OUERONDERSTEUNING

 

ander skrywe:   kopluise

 

*    STUDIE-METODES (klik om af te laai)

 

*    SLAAGVEREISTES

1.    SLAAGVEREISTES – INTERSENFASE:

1.1.        Gr 4 -6

1.1.1.    AFR  -  4

1.1.2.    ENG  -  3

1.1.3.    WISK – 3                                                 

1.1.4.    2 X ANDER VAKKE -3

1.1.5.    1 X ANDER VAK – 2

1.2.        Gr. 7

1.2.1.    AFR –   4

1.2.2.    ENG –  3

1.2.3.    WISK – 3

1.2.4.    3 X ANDER VAKKE – 3

1.2.5.    2 X ANDER VAKKE – 2

 

7

80 – 100

6

70 – 79 %

5

60 – 69 %

4

50 – 59 %

3

40 – 49 %

2

30 – 39 %

1

0   – 29 %

 

2.    ASSESSERING:

2.1.        KWARTAAL 1 : DEURLOPENDE ASS. (SBA)

2.2.        KWARTAAL 2: HALFJAAREKSAMEN.

2.3.        KWARTAAL 3 : DEURLOPENDE ASS.(SBA)

2.4.        KWARTAAL 4 : EINDJAAREKSAMEN.

3.    PROMOSIE AAN DIE EINDE VAN DIE JAAR :

3.1.        GR 4 – 6 : DEURLOPENDE ASS. DEUR DIE JAAR : 75 %

                :EINDJAAREKSAMEN : 25 %

3.2.        GR 7 : DEURLOPENDE ASS. DEUR DIE JAAR : 40 %

         :EINDJAAREKSAMEN : 60%

 

Selfoongevare:

Al die inligting wat 'n ouer nodig het

www.cellphonesafety.co.za

Hoe om jou kind te beskerm:

- Pornografiese webtuistes te blokkeer

- Uit te vind waar presies jou kind is

- Mxit te blokkeer

- Internet te blokkeer

- Jou kind teen selfoonkameras en kubertuisteraars te beskerm

HAIRFORCE: SA Professional Head Lice Service

Gaan lees gerus meer oor die voorkoming en bestryding van die onwelkome pesterlensie.

'n Paar interessante feite oor kopluise:

- Kopluise kan nie vlieg of spring nie. Hulle steek aan deur fisiese aanraking.

- Kopluise kan nie op beddens en meubels oorleef nie. Hul het menslike bloed nodig. Neute kan wel daar 'wag' vir hare om aan vas te klou.

- Hulle byt nie maar suig die bloed van die kopvel.

- Jou kop jeuk van die allergiese reaksie op die kopluis se speeksel.

- Hulle kom nie op diere voor nie.

- Neute neem 9 dae om uit te broei en die volwasse luis is 1-3mm lank.

- Die vroulike kopluise leef 4 weke lank en kan in die tyd 150 eiers lę.

Lees

 

Akademiese begrip

Hulp aan ouers: hoe om akademiese begrip aan te help en te vergemaklik

Eerstens, ʼn verduideliking van waaroor dit gaan. (School Maths deur Van der Walle)

Begrip verskil van kennis in, onder andere, die sin dat kennis bloot iets is wat ons weet of nie weet nie. Begrip gaan oor die mate van verstaan, hoe goed iets verstaan word.

Begrip is dus ʼn meting van die kwaliteit en kwantiteit van konneksies (verwantskappe) tussen die idee wat begryp word en ander bestaande idees. Dit hang af van die bestaan van toepaslike idees en die skepping van nuwe konneksies tussen die idees.

Die idee wat begryp word, word dus geassosieer met ander bestaande idees in ʼn betekenisvolle web (netwerk) van konsepte. Dit word relasionele begrip genoem, die deel van die skaal (kontinuum) van begrip wat ryk is aan gekonnekteerde idees. Die ander punt van die skaal is instrumentele begrip, waar idees grootliks een-een verstaan word. ʼn Voorbeeld van die swakker instrumentele begrip is die leer van idees deur toevallige assosiasie (“Rote”), byvoorbeeld om die lyne waarop musiek genoteer word, te assosieer met “Every Boy Deserves Fun Always” eerder as om dit met die klawers van die klavier, toonleer of bekende wysies te assosieer. Instrumentele begrip gaan nie met veel betekenis gepaard nie.

Ek moet darem meld dat spanning ʼn natuurlike verskynsel is wat bestuur moet word, en dan die “rote” manier van leer soms ʼn uitkoms bied wanneer spanning tydelik buite beheer raak. (Byvoorbeeld in ʼn bladlees musiek eksamen.)

Relasionele begrip is dus die beter helfte van die skaal waarop begrip gemeet word. Relasionele begrip het voordele soos dat dit leerders motiveer, dat dit minder is om te onthou as om alles te memoriseer, dat dit geheue kapasiteit verbeter, dat dit die volgende stukkie begryp makliker maak en dat dit probleme help oplos.

Die grootse voordeel van relasionele begrip is myns insiens die opbou van ʼn groter en sterker wordende web van gekonnekteerde idees. ʼn Spesialis is tipies ʼn kenner wat in sy veld so ʼn sterk en volledige web van idees gebou het dat hy die hele veld onder beheer het, nuwe idees daarin kan skep en onverwagse antwoorde kan vind met konneksies wat uniek aan sy web is. So ʼn uitsonderlike web van idees in die brein van een mens word dan waardevol, gesog en duur in die arbeidsmark, al is dit onsigbaar.

Tweedens, hoe kan ouers hul kinders help om op laerskool reeds relasionele begrip te bou? 

1. Konsentreer daarop om kinders te help om konneksies tussen dinge in te sien. Byvoorbeeld, sien die konneksies raak tussen dit wat oor minerale en vitamiene geleer word in die twee vakke NW en Tegnologie.

2.  Gebruik bestaande kennis om kinders te help met huiswerk. Byvoorbeeld, verduidelik gekombineerde tafels in wiskunde eerder aan die hand van rugby-tellings (drieë maal vyf, skoppe maal drie plus vervyfskoppe) as die leerder rugby speel of met krieket-tellings (viere maal vier plus sesse maal ses plus enkellopies) afhangende van die kind se sterkste kennisveld.

3.  Oefen om kennis oorkruis te gebruik! Byvoorbeeld, verduidelik en skryf in Afrikaans of Engels neer hoekom ʼn wiskunde som op ʼn sekere manier gedoen word, maar verduidelik tyd (tenses) vir Engels met behulp van wiskundige of meetkundige simbole.

4. Kry leerders so ver om vir die plesier te lees (kry boeke oor dinge waarvan hulle hou). Dit maak dit makliker om te oefen om te lees, en elke stukkie wat lees makliker word, vermenigvuldig in die maklik word van elkeen van die leervakke. Om plesier te kan put uit lees, is ʼn baie groter geskenk aan ʼn kind as wat selfs die duurste rekenaarspeletjie is.

5. Prys die raaksien van konneksies deur u kind net soveel aan, of selfs meer, as byvoorbeeld goeie punte vir ʼn toets of prestasie op die sportveld.

 

 

 

Wie nie lees nie, kan nie leer nie.
(Chinese spreekwoord)

 Om reg te kan lees goed vir die mens. Dit verruim die verstand en poleer die denke. 

HOE OUERS KINDERS KAN HELP OM: 

 • Vlot te lees.

 • Met spoed te lees.

 • Met begrip te lees.

 • Lees te geniet.

WENKE

 1. Kinders moet van kleins-af bewus gemaak word van boeke.
  Blaai saam met kinders deur boeke en help met herkenning van klanke, prente en woorde. Hierdie vennootskap tussen boek, ouer en kind, kan vir hele laerskool loopbaan voortduur.

 2. Lees gereeld vir jou kind stories.
  Dit kweek nie net ‘n liefde vir lees nie, maar prikkel ook sy nuuskierigheid.

 3. Dis belangrik dat kinders ouers SELF sien lees.
  Vader se voorbeeld (veral vir die seun) is van groot belang. Waar vaders nie lees nie, kan die persepsie by die kind gevorm word dat mans nie hoef te lees nie.

 1. Indien ‘n kleiner kind die behoefte het, lees saam met hom/haar.

 2. Konstante aanmoediging bly belangrik.
  Kinders moet sien dat dit lekker is om te lees.

 1. Konsekwente kontrole is van die uitsterste belang.

 2. Kinders moet binne hulle vermoë kan lees.
  Waak teen moeilike leesstukke of stories.

 1. Laat kinders lees waarin hulle belangstel. Sluit aan by ‘n biblioteek indien moontlik. (Dis gratis vir kinders)

 2. Formele lees en luidlees is baie belangrik, (kontrole).

 3. Gebruik koerant of weekblad vir indsidentele lees. Ander vooreelde wat gebruik kan word is: advertensieborde langs die pad; nommerplaat erkenning, besigheids opskrifte, resepteboeke, McDonalds, Shoprite, SABC ens.

 4. Wanneer kinders groter is, lees teen tyd. Gebruik stophorlosie.
  Maak net seker kwaliteit word nie ingeboet nie.

 1. Om in ‘n groep, (minimum twee) om die beurt te lees help baie met konsentrasie. Bv Mamma – kind - mamma – kind.

 2. Stories of stukkies wat gelees is moet terugvertel kan word. Ouers kan ook vrae oor die stukkie vra. Dit moet op ‘n gereelde basis gedoen word. (Begrip)

 3. Skep leestyd/uurtjie saam.

 4. ‘n Videokamera of bandopnemer  is uitstekende hulpmiddels by lees. So kan kind homself beleef.

 5. Lees moet verkieslik in ‘n ontspanne atmosfeer plaasvind.

 6. Die betekenis van woorde moet verduidelik word. Kinders kan sinne lees, maar weet nie altyd wat het hulle gelees nie.